2020 Yılı Olağan Genel Kurulu

Sayın Ortağımız,

S.S. MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun aşağıda sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere 19.10.2020 Pazartesi günü saat 18.00’da kooperatif merkezinin bulunduğu Çınar Mahallesi 748.Sokak No:21/A Bağcılar / İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul’un açılması için gereken çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul’un 27.10.2020 Salı günü saat 18.00’d kooperatif merkezinin bulunduğu Çınar Mahallesi 748.Sokak No:21/A Bağcılar / İstanbul adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı, katılamayacaksınız vekâletname doldurup imzalayarak temsilcinizle iletmenizi önemle rica ederiz.

Yönetim Kurulu

Gündem; 

1. Açılış, Yoklama ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi, divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,                                                                                                          

2. Yönetim Kurulu çalışma (faaliyet) raporu ile denetim kurulu (denetim) raporunun okunması ve müzakeresi,

3. Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin okunması, müzakeresi,

4. Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin oylanarak ibrası,

5. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı oylanarak ibrası,

6.Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi,
7.Ünvan ve adres değişikliğinin görüşülmesi,

8.Mülkün satılması,devredilmesi,veya ferdi münasebet yoluyla ortaklara tapusunun verilmesi,

9. 2020 yılına ait tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması ile fasıl ve maddeler arası ödenek aktarma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi,

10. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi,

11. Kapanış

Tarih: 18 Eylül 2020
Kategori: Kategoriler Duyurular
Yazar: Medhal Yönetim
Paylaş: