2020 Yılı Olağan Genel Kurulu

Sayın Ortağımız,
S.S. MEDHAL BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOOPERATİFİ 2019 – 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun aşağıda sunulan gündem maddelerini görüşmek üzere 12.04.2021 Pazartesi günü saat 18.00’da kooperatif merkezinin bulunduğu Çınar Mahallesi 748.Sokak No:21/A Bağcılar / İstanbul adresinde toplanacaktır.
Genel Kurul’un açılması için gereken çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul’un 19.04.2021 Çarşamba günü saat 18.00’da kooperatif merkezinin bulunduğu Çınar Mahallesi 748.Sokak No:21/A Bağcılar / İstanbul adresinde toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmanızı, katılamayacaksınız vekâletname doldurup imzalayarak temsilcinizle iletmenizi önemle rica ederiz.
Yönetim Kurulu
Gündem;
1. Açılış, Yoklama ve Genel Kurul Başkanlık Divanı;mso-spacerun:yes'>
2. 2019 – 2020 Yönetim Kurulu çalışma (faaliyet) raporu ile denetim kurulu (denetim) raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 – 2020 Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin okunması, müzakeresi,
4. 2019 -2020 Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin oylanarak ibrası,
5. 2019 – 2020 Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı oylanarak ibrası,
6. Unvan ve adres değişikliğinin görüşülmesi,
7. Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçilmesi,
8.Mülkün satılması, devredilmesi veya ferdi münasebet yoluyla ortaklara tapusunun verilmesi,
9. 2020 Yılı Tahmini bütçenin sunumu ve oylanması ile 2021 yılına ait tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması ile fasıl ve maddeler arası ödenek aktarma yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi,
10. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi,
11. Kredileşme sözleşmesinin karara bağlanması
12. Kapanış

Tarih: 18 Eylül 2020
Kategori: Kategoriler Duyurular
Yazar: Medhal Yönetim
Paylaş: